Návod na Final Fantasy X: Běsi

Final Fantasy X

 

<< Předchozí strana | Běsi strana 01 | Běsi strana 02 | Běsi strana 03 | Běsi strana 04 | Bossové | Další strana >>

Adamantois
ADAMANTOIS
HP: 54.400 AP (Masakr): 12.500 (18,750) Gily: 2.200 gilů
MP: 40 Masakr: 11.036 Typ: Obrněnec
Oheň: Absorbuje Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Uvnitř Sina, Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zanmato (Lv.3)
Imunita: Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Smrt, Gravitace, Zdržení, Hrozba
Info: -

Barbatos / Vorban
BARBATOS
HP: 95.000 AP (Masakr): 17.500 (26,250) Gily: 1.,550gilů
MP: 480 Masakr: 13.,560 Typ: Obrněnec, Zbroj
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Uvnitř Sina
Odolnost: Zombie, Zlom zbroje, Zanmato (Lv.2)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom mysli, Hrozba Smrt, Zdržení, Oživení
Info: -

Barbatos / Vorban
VORBAN
HP: 630.000 AP (Masakr): 10.000 (10.000) Gily: 0 gilů
MP: 120 Masakr: 10.000 Typ: Obrněnec, Zbroj
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba Smrt, Zdržení,, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Vyhození
Info: -

Bazilišek
BAZILIŠEK
HP: 2.025 AP (Masakr): 140 (210) Gily: 125 gilů
MP: 20 Masakr: 924 Typ: Plaz
Oheň: - Elektřina: Účinnost 50%
Led: - Voda: -
Výskyt: Silnice do Djose
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: Zkamenění
Info: -

Anakondaur
ANAKONDAUR
HP: 5.800 AP (Masakr): 1.380 (2.070) Gily: 750 gilů
MP: 70 Masakr: 4.060 Typ: Plaz
Oheň: - Elektřina: Absorbuje
Led: - Voda: -
Výskyt: Klidná země
Odolnost: Spánek, Otrava, Zombie
Imunita: Zkamenění, Zpomalení
Info: -

Jormungandr
JORMUNGANDR
HP: 520.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 63 Masakr: 10.000 Typ: Plaz
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek. Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Behemoth
BEHEMOTH
HP: 23.000 AP (Masakr): 6.540 (9.810) Gily: 1350 gilů
MP: 480 Masakr: 6.972 Typ: Behemoth
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet, Ruiny Zanarkandu
Odolnost: Spánek, Otrava, Zombie, Zlom síly, Zanmato (lv.2)
Imunita: Ticho, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Zdržení
Info: -

Král behemoth
KRÁL BEHEMOTH
HP: 67.500 AP (Masakr): 16.800 (25.200) Gily: 1850 gilů
MP: 700 Masakr: 13.560 Typ: Behemoth
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Uvnitř Sina
Odolnost: Zlom síly, Zlom magie, Zanmato (lv.2)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Zdržení, Vyhození
Info: -

Catoblepas
CATOBLEPAS
HP: 550.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 160 Masakr: 10.000 Typ: Behemoth
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Halcyon
HALCYON
HP: 430 AP (Masakr): 310 (620) Gily: 240 gilů
MP: 42 Masakr: 645 Typ: Letec, pták
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Bikanel
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Kondor
KONDOR
HP: 95 AP (Masakr): 5 (7) Gily: 12 gilů
MP: 15 Masakr: 143 Typ: Letec, pták
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Besaid
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Simurg
SIMURG
HP: 200 AP (Masakr): 48 (96) Gily: 73 gilů
MP: 27 Masakr: 300 Typ: Letec, pták
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Silnice do Djose
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Ptyrex
PTYREX
HP: 100.000 AP (Masakr): 10.000 (10.000) Gily: 0 gilů
MP: 0 Masakr: 99.999 Typ: Letec, pták
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Epaaj
EPAAJ
HP: 8.700 AP (Masakr): 970 (1.455) Gily: 950 gilů
MP: 25 Masakr: 4.060 Typ: Mečovec
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Jeskyně ukradeného snícího
Odolnost: Ticho, Temnota
Imunita: Spánek, Otrava, Zlom síly
Info: -

Espada
ESPADA
HP: 280.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 120 Masakr: 15.000 Typ: Mečovec
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zpomalení, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Xiphos
XIPHOS
HP: 2.700 AP (Masakr): 520 (720) Gily: 220 gilů
MP: 5 Masakr: 1,432 Typ: Mečovec
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Macalánské lesy
Odolnost: Ticho, Temnota
Imunita: Spánek, Otrava
Info: -

Machea
MACHEA
HP: 18.000 AP (Masakr): 8.300 (12.450) Gily: 1.450 gilů
MP: 59 Masakr: 20.000 Typ: Mečovec
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Temnota
Imunita: Spánek, Otrava, Zlom síly, Senzor, Scan
Info: -

Bomba
BOMBA
HP: 850 AP (Masakr): 22 (44) Gily: 70 gilů
MP: 30 Masakr: 560 Typ: Bomba
Oheň: Absorbuje Elektřina: -
Led: Slabina Voda: -
Výskyt: Mi'ihenská silnice, Cesta v Houbových skalách, Vzducholoď
Odolnost: Ticho, Temnota
Imunita: Spánek, Hrozba, Vyhození
Info: -

Granát
GRANÁT
HP: 7.500 AP (Masakr): 1.350 (2.700) Gily: 540 gilů
MP: 63 Masakr: 5.384 Typ: Bomba
Oheň: Absorbuje Elektřina: -
Led: Slabina Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet
Odolnost: Ticho, Temnota, Otrava, Zkamenění, Smrt
Imunita: Spánek, Zombie, Hrozba, Vyhození
Info: -

Pyroboros
PYROBOROS
HP: 20.000 AP (Masakr): 3.200 (6.400) Gily: 970 gilů
MP: 180 Masakr: 13.560 Typ: Bomba
Oheň: Absorbuje Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Temnota, Zkamenění, Smrt
Imunita: Spánek, Zombie, Hrozba, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

Pyroboros
KRÁL BOMBA
HP: 480.000 AP (Masakr): 10.000 (10.000) Gily: 0 gilů
MP: 780 Masakr: 10.000 Typ: Bomba
Oheň: Absorbuje Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: aRÉNA
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zombie, Zlom moci, Zlom síly, Zlom magie, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Provokace, Senzor, Scan
Info: -

Kaktuar
KAKTUAR
HP: 800 AP (Masakr): 8.000 (12.000) Gily: 1.500 gilů
MP: 1 Masakr: 1.200 Typ: Kaktuar
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Bikanel
Odolnost: Zanmato (lv.2)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zombie, Zlom zbroje, Zlom síly, Zlom magie, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Gravitace, Zdržení
Info: Když ho dotanete dřív, než uteče, tak něco dostanete.

Kaktuar
QUAKTUAR
HP: 500 AP (Masakr): 350 (525) Gily: 48 gilů
MP: 1 Masakr: 750 Typ: Kaktuar
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Bouřkové pláně
Odolnost: Spánek, Otrava, Zkamenění, Smrt, Zanmato (lv.2)
Imunita: Ticho, Temnota, Zombie, Zlom síly, Zlom zbroje, Zlom magie, Zlom mysli, Gravitace, Zdržení
Info: Když ho dotanete dřív, než uteče, tak něco dostanete.

Král kaktuar
KRÁL KAKTUAR
HP: 100.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 0 Masakr: 10.000 Typ: Kaktuar
Oheň: Imunní Elektřina: Imunní
Led: Imunní Voda: Imunní
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zombie, Zlom moci, Zlom síly, Zlom magie, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Provokace, Senzor, Scan
Info: -

Chobotnice
CHOBOTNICE
HP: 4.500 AP (Masakr): 750 (1.050) Gily: 220 gilů
MP: 1 Masakr: 2.108 Typ: Hlavonožec
Oheň: - Elektřina: Slabina
Led: - Voda: Absorbuje
Výskyt: Via Purifico
Odolnost: -
Imunita: Spánek, Hrozba
Info: -

Chiméra
CHIMÉRA
HP: 5.250 AP (Masakr): 1.220 (1.830) Gily: 970 gilů
MP: 130 Masakr: 1.432 Typ: Chiméra
Oheň: Odolnost Elektřina: -
Led: - Voda: Odolnost
Výskyt: Macalánské lesy, Domov
Odolnost: Ticho, Temnota
Imunita: Spánek
Info: -

Moudrá chiméra
MOUDRÁ CHIMÉRA
HP: 9.800 AP (Masakr): 1.200 (1.800) Gily: 1000 gilů
MP: 250 Masakr: 4.060 Typ: Chiméra
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: -
Led: - Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Klidná země
Odolnost: Ticho, Otrava, Zombie, Zlom magie
Imunita: Spánek, Smrt
Info: -

Chimérageist
CHIMÉRAGEIST
HP: 120.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 30 Masakr: 10.000 Typ: Chiméra
Oheň: Imunní Elektřina: Imunní
Led: Imunní Voda: Imunní
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zlom magie, Zlom síly, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Coeurl
COEURL
HP: 6.000 AP (Masakr): 1.300 (1.950) Gily: 1.100 gilů
MP: 480 Masakr: 4.060 Typ: Coeurl
Oheň: - Elektřina: Účinnost 50%
Led: Účinnost 50% Voda: -
Výskyt: Klidná země, Jeskyně ukradeného snícího
Odolnost: Ticho, Spánek, Otrava, Zombie, Zlom magie, Smrt
Imunita: Zkamenění, Hrozba
Info: -

Coeurl mistr
COEURL MISTR
HP: 13.000 AP (Masakr): 6.500 (9.750) Gily: 2.030 gilů
MP: 540 Masakr: 13.560 Typ: Coeurl
Oheň: - Elektřina: Imunní
Led: Imunní Voda: -
Výskyt: Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: Hrozba
Info: -

Královna Coeurlů
KRÁLOVNA COEURLŮ
HP: 380.000 AP (Masakr): 8.000 (8.000) Gily: 0 gilů
MP: 80 Masakr: 10.000 Typ: Coeurl
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Otrava, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Obránce
OBRÁNCE
HP: 12.000 AP (Masakr): 2.700 (4.050) Gily: 1.300 gilů
MP: 1 Masakr: 4.060 Typ: Obrněnec, konstrukt
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Jeskyně ukradeného snícího
Odolnost: Temnota
Imunita: Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Hrozba, Smrt
Info: Odolný vůči fyzickým útokům.

Obránce Z
OBRÁNCE Z
HP: 42.000 AP (Masakr): 6.000 (9.000) Gily: 2.400 gilů
MP: 1 Masakr: 8.848 Typ: Obrněnec, konstrukt
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zanarkandský dóm, Omegovy ruiny
Odolnost: Temnota
Imunita: Ticho, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Zdržení, Zlom síly
Info: Dobře proti němu funguje Zlom mysli.

Ostenec vířivý
OSTENEC
HP: 10.000 AP (Masakr): 600 (900) Gily: 330 gilů
MP: 35 Masakr: 7.500 Typ: Ryba
Oheň: - Elektřina: Slabina
Led: - Voda: Imunní
Výskyt: Hora Gagazet
Odolnost: -
Imunita: Spánek, Zpomalení, Hrozba
Info: -

Štítovec dravý
ŠTÍTOVEC
HP: 3.000 AP (Masakr): 830 (1.245) Gily: 535 gilů
MP: 22 Masakr: 2.108 Typ: Ryba
Oheň: - Elektřina: Slabina
Led: - Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Via Purifico
Odolnost: Temnota
Imunita: Spánek
Info: -

Piraňa
PIRAŇA
HP: 50 AP (Masakr): 1 (2) Gily: 2 gilů
MP: 1 Masakr: 225 Typ: Ryba
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Slabina
Led: - Voda: -
Výskyt: Besaid, Sběrná loď
Odolnost: Temnota, Ticho
Imunita: Spánek, Otrava
Info: -

Štikozub
ŠTIKOZUB
HP: 200 AP (Masakr): 140 (141) Gily: 100 gilů
MP: 2 Masakr: 1 Typ: Ryba
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Slabina
Led: - Voda: Imunní
Výskyt: Jeskyně hory Gagazet
Odolnost: Temnota, Ticho
Imunita: Spánek, Otrava
Info: -

Démonolit
DÉMONOLIT
HP: 45.000 AP (Masakr): 11.000 (16.500) Gily: 1470 gilů
MP: 9.999 Masakr: 13.560 Typ: Obrněnec, monolit
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Účinnost 50%
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Uvnitř Sina, Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Temnota, Zlom síly
Imunita: Spánek, Otrava, Zkamenění, Zombie, Smrt, Provokace
Info: -

Kusariqqu
KUSARIQQU
HP: 445 AP (Masakr): 92 (184) Gily: 112 gilů
MP: 31 Masakr: 668 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: Slabina
Výskyt: Bouřkové pláně
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Lamashtu
LAMASHTU
HP: 275 AP (Masakr): 32 (64) Gily: 72 gilů
MP: 21 Masakr: 413 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Silnice do Djose, Cesta v Houbových skalách
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Mushussu
MUSHUSSU
HP: 680 AP (Masakr): 310 (620) Gily: 270 gilů
MP: 38 Masakr: 1.020 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: -
Led: Slabina Voda: -
Výskyt: Bikanel
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Nidhogg
NIDHOGG
HP: 2.000 AP (Masakr): 810 (1.620) Gily: 602 gilů
MP: 46 Masakr: 3.000 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: -
Led: Slabina Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet, Jeskyně ukradeného snícího
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Vouivre
VOUIVRE
HP: 255 AP (Masakr): 24 (48) Gily: 60 gilů
MP: 22 Masakr: 383 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: - Elektřina: -
Led: Slabina Voda: -
Výskyt: Cesta v Houbových skalách
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: -
Info: -

Fafnir
FAFNIR
HP: 1.100.000 AP (Masakr): 10.000 (10.000) Gily: 0 gilů
MP: 30 Masakr: 13.000 Typ: Drakovitý obrněnec
Oheň: Absorbuje Elektřina: Absorbuje
Led: Absorbuje Voda: Absorbuje
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

<< Předchozí strana | Běsi strana 01 | Běsi strana 02 | Běsi strana 03 | Běsi strana 04 | Bossové | Další strana >>

Zdrojem těchto informací je finalfantasy.wikia.com.
Tato sekce vznikla jako bonus k našemu překladu pro Final Fantasy X. Je zakázáno kopírovat texty a grafiku.