Návod na Final Fantasy XIII: Mytologie

Final Fantasy XIII

Svět Fabula Nova Crystallis, kde se odehrávají všechny díly označené číslicí XIII, má velice bohatou mytologii. Ta může být při prvním hraní poněkud matoucí, proto jsme připravili tuto stránku, kde si můžete bez spoilerů přečíct, co vlastně znamenají některé ty divné termíny, které se v překladu objevují.

Bohové

Bohové jsou tajemné bytosti, které stvořily fal'Cie a lidstvo. Mnoho se o nich neví, protože už dávno zmizeli neznámo kam. Co je důležité, kdykoliv se v hře hovoří o Stvořiteli, nejde o jedinou bytost. Cocoon má totiž jiného stvořitele než Gran Pulse apod. Abych nepronikal příliš hluboko do příběhu, prozradím vám jen základní informace, které se dozvíte z tohoto dílu FF. Existují i další bohové, které tu zmiňovat nebudu.

Pulse - Též zvaný Posvátný Pulse, stvořitel Gran Pulsu a tamních fal'Cie.

Lindzei - Též zvaná Proradná, Podlá či Zmije, stvořitelka Cocoonu a cocoonských fal'Cie.
(Pozn. překladatele: Při překladu jsme byli nuceni řešit pohlaví Lindzei, protože nebylo tak docela jasné, zda je rodu mužského či ženského. V japonském originále je rodu středního, zatímco v anglickém překladu Lightning returns je rodu mužského. Vizuálně však působí jako žena, což může být tím, že jej lidští uctívači vyobrazili jako matku stvořitelku - vzhled se nemusí zakládat na pravé podobě. Zkoumali jsme další oficiální překlady a minimálně v FFXIII se o Lindzei mluví spíše jako o ženě - konkrétně kvůli označení "zmije", "sukuba" atd. Mužský rod by byl "had" a "inkubus". Proto jsme se rozhodli používat v tomto díle rod ženský. Jelikož o Lindzei mluví jen lidé ve svých starodávných záznamech, mohou se plést a Lindzei tedy může opravdu být i muž. Proto je možné, že v dalším případném překladu bude změněn rod z ženského na mužský. To jen tak pro pořádek... Nicméně se zdá, že tyto bytosti jsou skutečně bezpohlavní.)

Etro - Též zvaná Její Prozřetelnost. Mnoho se toho o ní neví, snad jen, že z její krve se zrodilo lidstvo.

Mocní fal'Cie

Nesmírně mocné bytosti stvořené s jasným účelem, který vykonávají s bezbřehou trpělivostí a oddaností. Fal'Cie se dělí do dvou frakcí: Fal'Cie z Pulsu a fal'Cie z Cocoonu. Jedny stvořil Pulse a druhé Lindzei. Každý fal'Cie má svůj unikátní úkol. Například Fénix slouží jako cocoonské slunce, pak je tu Kujata, který vytváří elektřinu, Carbuncle, zodpovědný za produkci jídla pro cocoonské obyvatele a další.
Zdálo by se, že lidé musejí být pro tak mocné bytosti spíše otravným hmyzem, přesto se o ně na Cocoonu fal'Cie vzorně starají a nechávají jim volnost. Eden, nejdůležitější z cocoonských fal'Cie, zasahuje do záležitostí vlády jen opravdu výjimečně. To fal'Cie z Gran Pulsu jsou v tomto jiní. Schéma transformace si můžete prohlédnout níže, stačí kliknout na obrázek pro zvětšení:

Schéma transformace

Prokletí l'Cie

Znak l'Cie PulsuKdyž fal'Cie potřebují nástroj, který by pro ně něco vykonal, vytvoří si z nějakého člověka v blízkosti l'Cie. To udělají tak, že jej ocejchují znakem Pulse nebo Lindzei - to záleží na frakci, ke které daný fal'Cie patří. Takto prokletý člověk získá sice magickou moc, ale stává se otrokem svého pána. Je mu odhalena nejasná vize s posláním, které musí do určité doby splnit. Pokud se mu to nepodaří, promění se v odpornou nemyslící příšeru zvanou Cie'th. Znak přitom funguje jako taková časomíra - postupně se vyvíjí. Pokud se dostane do poslední fáze a v jeho středu se otevře oko, je konec. V případě úspěchu čeká na l'Cie odměna, promění se v krystal a budou žít věčně v krystalickém spánku.

Cie'thové

Tato odporná monstra bývala kdysi l'Cie. Bohužel jim však vypršel čas, jejich znak se otevřel a transformoval je do této podoby. Nyní musí bloudit světem pronásledovaní vinou a lítostí. Po nějaké době začne být pro Cie'tha těžké se pohybovat, tak se zastaví a pomalu zkamení. Ani tak ovšem jeho utrpení neskončí. V podobě Cie'thského kamene sice už není nebezpečný, ale pořád jej pronásleduje nesplněné poslání.
Existují však i jiní Cie'thové, kteří se nezastaví nikdy. Takovým se říká "věční" a pohání je nenávist vůči všemu živému, ale především vůči fal'Cie. Patří k nejmocnějším nepřátelům, na které lze narazit.


Cie'th: Informace: Typ:
Ghúl
Cie'th

Nejslabší z šouravých Cie'thů, lze se s nimi setkat v Pozůstatku Pulsu hned na začátku hry.

Pohybují se ve velkých skupinách, ale není problém je zlikvidovat.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Ghast
Cie'th

Ghast patří k nepřátelům, které poprvé potkáte v Pozůstatku Pulsu. Ve druhé kapitole je to jeden ze silnějších nepřátel.

Jejich ohnivý útok může způsobit jedné postavě značné poškození.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Strigoi
Cie'th

Tento Cie'th je větší než Taxim, ale menší než Nosferatu. Lze je potkat v troskách města Haerii, případně v Mah'habaře.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Taxim
Cie'th

Tento druh se často objevuje ve skupinách. Díky elementárním slabinám je náchylný k šoku. Narazit na něj můžete ve vesnici Oerba a na masivu Yaschas.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Nosferatu
Cie'th

Nosferatu je obrovský druh šouravého Cie'tha, který má velké množství HP. Přesto není problém tento druh porazit, když využijete jeho elementární slabiny.

Vyskytuje se v Teajinově věži, vesnici Oerba a v Edenu.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Oběť
Cie'th

Tito Cie'thové se od ostatních velice liší, jsou totiž cocoonského původu. Narazíte na ně v samotných síních Edenu a Sirotkově kolébce.

Není problém dosáhnout u nich preventivního útoku.

Šouravý Cie'th
Mátoha
Cie'th

První druh létajícího Cie'tha na kterého narazíte již v Pozůstatku Pulsu. Ačkoliv není obtížné jej porazit, bývá někdy problém trefit se fyzickými útoky.

Další výskyt je například u jezera Bresha.

Okřídlený Cie'th
Krvohlt
Cie'th

Nepříjemný druh okřídleného Cie'tha, který působí nejrůznější negativní změny stavu.

S krvohlty se můžete setkat na Archyltské stepi v troskách města Haerii.

Okřídlený Cie'th
Nelapsi
Cie'th

Další druh okřídleného Cie'tha. Tento je velice náchylný na magické útoky.

Lze se s nimi setkat v troskách města Paddra v oblasti masivu Yaschas.

Okřídlený Cie'th
Varcolaci
Cie'th

Poměrně slabý druh Cie'tha. Stejně jako většina ostatních je velice slabý proti magickým útokům.

Narazíte na ně v Teajinově věži, vesnici Oerba a v Edenu.

Okřídlený Cie'th
Edimmu
Cie'th

Edimmu je cílem 5. mise. Jde o unikátního Cie'tha, který se ovšem svými vlastnostmi velice podobá ostatním okřídleným variantám.

Nachází se v oblasti masivu Yaschas.

Okřídlený Cie'th
Chonchon
Cie'th

Chonchonové se obvykle nepohybují sami. Převážně v Teajinově věži se pohybují v hejnech, zatímco ve vesnici Oerba jsou vždy v blízkosti slídičů.

Okřídlený Cie'th
Penanggalan
Cie'th

Penanggalan je cílem 26. mise. Jde o unikátního Cie'tha, kterého je potřeba zabít pro Menhirrimy v Teajinově věži (6. patro), abyste mohli pokračovat dál.

Okřídlený Cie'th
Vetala
Cie'th

Výjimečně mocný Cie'th, který vznikne spojením dvou polovin Ghasta. V běžném stavu je vysoce odolný proti všem typům útoků, proto se doporučuje jej co nejdříve uvést do šoku a zvýšit řetězcový bonus.

Jde o nesmírně vzácný druh, který je i cílem mise 25. Naleznete jej v Mah'habaře, vesnici Oerba a Teajinově věži.

Neobyčejný Cie'th
Raktavija
Cie'th

Tento druh Cie'tha se ve hře vyskytuje pouze třikrát, a to v misi 47 a zbylí dva v misi 62.

Konkrétní místa výskytu jsou:
Archyltská step a Titánův trůn.

Neobyčejný Cie'th
Slídič
Cie'th

Cie'thové, které poprvé potkáte ve vesnici Oerba. Obvykle se pohybují ve společnosti Nosferatu. Lze je snadno zničit libovolným kouzlem třetí úrovně, a to i hromadně.

Vyskytují se také v troskách města Haerii na Archyltské stepi.

Neobyčejný Cie'th
Mithrindatés
Cie'th

Cíl mise 27 se skrývá v Teajinově věži. Abyste ho však přilákali, musíte propojit všechny části výtahu a následně se z vrcholku svézt až do přízemí. Hudba, kterou tímto zahrajete, jej přiláká.

Věčný Cie'th
Bituitus
Cie'th

Cíl mise 7 a jeden z prvních věčných Cie'thů, na které narazíte. Poté, co jej porazíte, se uchýlí do krystalického kokonu, kde vyčkává.

Jakmile se parta vrátí, aby splnila misi 64, vynoří se z kokonu jako superboss Vercingetorix.

Věčný Cie'th
Geiserich
Cie'th

Cíl mise 12 je skutečně obrovský Cie'th s ničivou silou - Geiserich. Utkat se s ním můžete v západní části Archyltské stepi.

Věčný Cie'th
Numidia
Cie'th

Velké množství těchto věčných Cie'thů se objeví v misi 30, když se vydáte zabít Syphaxe. Není vůbec obtížné si s nimi poradit, ale bude jich proti vám stát mnoho.

Věčný Cie'th
Syphax
Cie'th

Cíl mise 30, Syphax, se na rozdíl od všech ostatních cílů neobjeví, dokud není zabito dostatek Cie'thů typu Numidia.

Následně se jeden z těchto Cie'thů transformuje právě v Syphaxe.

Věčný Cie'th
Attacus
Cie'th

Nejmocnější soupeř, který se Vám postaví v Propasti výběru - jde o cíl mise 51. Attacus se v originální verzi hry jmenuje Spartacus, což je velice výstižné.

Svým ostřím vládne opravdu mistrovsky, což dokáže v prvních vteřinách, kdy snadno zabije Krále behemotha.

Věčný Cie'th
Zenobie
Cie'th

Zenobie je zcela unikátní typ Cie'tha. Na rozdíl od všech ostatních má na rukou dlouhá chapadla, která vypadají skutečně nebezpečně.

Tato bytost je původním cílem mise 34.

Věčný Cie'th
Vladislav
Cie'th

Věčný Cie'th, kterého poprvé potkáte v Sirotkově kolébce jako mini bosse. Později se však bude vyskytovat i jako běžný nepřítel.

Na rozdíl od Attacuse je výrazně slabší.

Věčný Cie'th
Vercingetorix
Cie'th

Cíl úplně poslední (64.) mise Cie'thských kamenů. Tuto misi budete moct přijmout po porážce Barthandela v Oerbě a po splnění misí 27 až 51.

Následně se vydejte do trosek města Paddra na masivu Yaschas.

Čeká vás velice těžká bitva s tímto superbossem.

Věčný Cie'th


Zdrojem těchto informací je finalfantasy.wikia.com.
Tato sekce vznikla jako bonus k našemu překladu pro Final Fantasy XIII. Je zakázáno kopírovat texty a grafiku.